XXV K.Dišlera tiesas procesa izspēle
Prof. K. Dišlera konstitucionālo tiesību tiesas procesa izspēles ir uzskatāmas par šobrīd prestižāko un tradīcijām bagātāko nacionālā mēroga tiesas procesa izspēli, kas daudziem studentiem paver ceļu uz dalību starptautiskajās izspēlēs un kuru katru gadu tiesā izcili tiesību jomas eksperti.

Izspēles kāzuss

Izspēles kāzuss pieejams šeit: KĀZUSS

Izspēles nolikums un treneru saraksts

Izspēles nolikums pieejams šeit: NOLIKUMS

Pieteikuma anketa pieejama šeit: ANKETA

Treneru saraksts: TRENERI